Våra samarbetspartners

Om oss

Peak Networks AB är specialiserad inom Hälso- & Sjukvården i Sverige, Norge.
Vi arbetar med försäljning, systemutveckling, integrationsarbete, support, underhåll & förvaltning av IT-system (SAMSA, Melior, Obstetrix).  Vi utvecklar ett AI baserat system avs malignitetsbedömning av Prostatacancer baserat på en unik outcome databas (20 års data).  Peak Networks är distributör samt partner med Eigen Health, USA, CA i Sverige avseende avancerad fusionsbiopsi utrustning för Prostata.

Erfarenhet

Vi har tillsammans lång erfarenhet  och har varit med och tagit fram flera framgångsrika produkter/system, som idag är produktionssatta i många landsting i Sverige och Norge.

Medlem i Swedish Medtech

Peak Networks är medlem i Swedish Medtech, branschorganisationen för medicinteknik.

Kontor

Vi  finns idag representerade i Stockholm och Göteborg.


Behöver du support? Logga in i vårt system eller maila oss